dinsdag 25 juni 2013

Boek 36: Fever of the bone

Schrijver: Val McDermid
Jaar van publicatie: 2010 (oorspr. uitg. 2009)
Uitg. Shere, London
Deel 6 van de serie over Tony Hill en Carol Jordan
Van de schrijfster zijn inmiddels 25 boeken verschenen. Ze heeft veel (internationale) prijzen gewonnen.

Val McDermid had ik niet eerder als schrijfster ontdekt, maar nu ga ik zekere meer van haar lezen. Ik wil niet zeggen, dat ik het boek in een adem heb uitgelezen, daarvoor zijn 500 bladzijden echt wat teveel, maar wegleggen kon ik het toch echt moeilijk. Voor mij een teken, dat ik het een goed en spannend boek vond.
Vooral de psychologische insteek vond ik interessant. Een van de hoofdpersonen, Tony, is psycholoog en geeft adviezen aan de politie, bij het zoeken naar daders van misdrijven. Zelf is hij ook een wat gehavend persoon, want hij heeft zijn vader nooit gekend en haat zijn moeder.
De andere hoofdpersoon in dit boek en in de serie, die inmiddels verschenen is, is DCI Carol Jordan. Zij en haar team onderzoeken naast pas geleden gepleegde misdrijven, ook z.g. 'cold cases'. Zelf gaat ze op zoek naar de vader van Tony. Hij wil echter niets weten over de man, die hem voor zijn gevoel in de steek heeft gelaten.
Sam, een van de leden van het onderzoeksteam, heeft intussen een çold case' zo goed als opgelost.
Paula, een van de andere onderzoeksters, vindt eindelijk iemand om een relatie mee te beginnen.
Stacey is de computernerd van het team. Ze is stiekem verliefd op Sam, maar heeft nauwelijks tijd en aandacht voor iets anders dan haar computers.
Zo heeft iedereen zijn eigen gedachten en beslommeringen. Aardig is ook de komst in het team van een politieman uit een ander district, Alvin Ambrose. Hij is een man, die zelfstandig kan denken.
Tim Parker daarentegen, de psycholoog, opgeleid op de politieacademie, heeft die gave niet. Zijn adviezen worden door Carol als waardeloos ervaren.
Niets anders dus, dan psychologie, ook bij de beschrijving van de speurders.

Het verhaal zelf? Iemand vermoord systematisch jongeren van 14 jaar. Het gebeurt op dezelfde manier: verstikking en verminking na de moord. De dader is moeilijk te vinden. Het ziet ernaar uit, dat de moordenaar opnieuw zal toeslaan.

woensdag 19 juni 2013

Boek 35: De glasblazer

Schrijver: Marina Fiorato
Jaar van publicatie: 2007
Uitg. Artemis, Amsterdam
Vertaling: Ernst de Boer en Ankie Klootwijk
Oorspr. titel: The glass-blower

Het duurde even voor ik dit boek een beetje begon te waarderen. Het begin leek wel een studieboek over de geschiedenis van de Republiek Venetië en de glasblaaskunst. Toen die geschiedenis was behandeld en de schrijfster had bewezen veel research te hebben gedaan en alles wat ze had gevonden aan de lezers had verteld, begonnen de hoofdpersonen voor mij te leven. Toch begreep ik ook wel, dat dat eerste deel van het boek hiervoor noodzakelijk was.
De Engelse Nora is de dochter van Elinor, een Britse kunsthistorica, die in Venetië verliefd werd op een gondelier en van hem een dochter kreeg. Zij en haar geliefde verschilden echter teveel van elkaar en teleurgesteld keert Elinor als alleenstaande moeder terug naar Londen.
Het bloed kruipt waar het niet gaan ka, en Nora leert glasblazen. Ze heeft begrepen, dat een van de voorouders van haar vader glasblazer was. Haar huwelijk loopt op de klippen en ze vertrekt naar Venetië om te proberen daar werk als glasblazer te vinden.
Ook het leven van haar voorvader, Corradino, wordt beschreven. List en bedrog speelde in het Venetië van de zeventiende eeuw een grote rol: wie de doge niet beviel, werd zonder pardon uit de weg geruimd.
Nora, die haar eigenlijke naam Leonora weer heeft aangenomen, ondervindt, dat de gebeurtenissen in het verleden nog altijd invloed hebben op het heden.
Spannend, boeiend, informatief.

Het is het eerste boek van Marina Fiorato. Zij studeerde geschiedenis in Oxford en Venetië en volgde een opleiding aan de kunstacademie. Ze is ook actrice en filmrecensent.

donderdag 13 juni 2013

Boek 34: Een lichte koude huivering

Schrijver: Karin Slaughter
Jaar van publicatie: 2012
Uitg. Cargo, Amsterdam
Vertaling: Paul Syriër
Oorspr. titel: A faint cold fear (Random House, London, 2003)
Deel 3 van de Sara Linton-reeks

Ik had niet gezien dat dit het derde deel van een serie was. Hoewel het boek goed zelfstandig te lezen is, zou ik toch liever de serie vanaf het begin hebben gelezen. De eerste twee delen staan nu op de e-reader, dus binnenkort kan ik me daar ik even in storten.
Want als je boeken van Karin Slaughter leest, wordt je echt wel door het verhaal opgezogen. Spannend.
Het verhaal speelt zich af rond de campus van het college in een klein stadje, niet ver van Atlanta. Hoofdpersonen zijn Sara Linton, kinderarts en lijkschouwer van het stadje, Jeffrey Tolliver, haar ex-man en commissaris van de plaatselijke politie, Lena Adams, in de vorige delen van de serie zijn gewaardeerde en vertrouwde medewerkster, nu dwarsligger en lid van het beveiligingsteam van het college.
Die beveiliging werkt niet al te goed, want de studenten sneuvelen bij bosjes. Anderen staan doorlopend stijf van de drugs. Niet alleen de studenten, ook leden van het personeel.
Het einde is verrassend en doet verlangen naar meer Karin Slaughter.

maandag 10 juni 2013

Boek 33: The Lace Reader

Schrijver: Brunonia Barry
Jaar van publicatie: 2007
Uitg. HarperCollins e-books
Gelezen op Kindle

Boeken over kant en kantwerkers kan ik maar slecht ongelezen laten, dus toen ik de titel van dit boek zag, moest ik het 'even' lezen.

In het plaatsje Salem, bij Boston, wonen heksen. Ooit vonden er heksenvervolgingen plaats en ook nu nog zouden er heksen leven. De toeristen snellen er naar toe, de inwoners, voor een deel tenminste, proberen aan de verwachtingen te voldoen met winkeltjes, waarzegster en zo meer.

De oudtante van de hoofdpersoon, Towner Whitney die eigenlijk Sophya heet, heeft een eigen zaak. Ze heeft een tearoom, waar toeristen en eigen inwoners komen. Ze heeft etiquette lessen gegeven en ze kan de toekomst voorspellen, door iemand te bekijken door een stuk kloskant. Deze oudtante, Eva, heeft ook Towner opgevoed.

Towner kan niet zo goed overweg met haar moeder, May. Deze woont op een eiland voor de kust, vangt meisjes op, die problemen hebben en helpt ze vooruit.

Het verhaal is vol met geheimzinnigheid. Towner heeft last van geheugenerlies, sinds haar zuster zelfmoord pleegde. Was het wel zelfmoord? Wie was zus Lyndley eigenlijk? Was het de dochter van de zuster van May, Emma? Was het Towner's tweelingzus, weggegeven aan Emma, toen bleek, dat die zelf geen kinderen kon krijgen?

De man van Emma loopt tegenwoordig rond in Salem als evangelist. Hij was vroeger wedstrijdzeiler, werd uit het team gezet, dat zou opgaan voor de America cup, en kon dat maar moeilijk verwerken. Toen ontdekte hij het evangelie en predikte het.Omdat hij Cal heette, werden zijn volgelingen 'Calvinisten'. Tot groot ongenoegen van de protestante gemeente in Salem.

Towner heeft lang in Californe gewoond, na min of meer uit Salem te zijn gevlucht. Nu wordt Eva vermist en haar broer Beezer vraagt haar terug te komen om te helpen Eva te zoeken.

Detective Rafferty onderzoekt de zaak namens de politie van Salem.

Dan zijn er nog de honden van Yellow Dog Island. Het heet zo, omdat er heel veel golden retrievers min of meer in het wild voorkomen.

Er wordt niet veel kant gemaakt in het verhaal, er wordt wel veel over kant en kantwerk gesproken. Meestal als middel om de toekomst te lezen, als werk voor de meisjes, die naar May op het eiland zijn gevlucht, of als verkoopproduct voor toeristen.

Het was wel aardig om te lezen, maar meer ook niet.


zaterdag 1 juni 2013

Boek 32: Wolf Hall

Schrijver: Hilary Mantel
Jaar van publicatie: 2010
Uitg. Signatuur, Utrecht
Vertaling: Ine Williams
Oorspr. titel: Wolf Hall (uitg. Fourth Estate, London, 2009)

De hele geschiedenis van Engeland ten tijde van Hendrik VIII komt voorbij, vooral zijn strijd om te mogen scheiden van de weduwe van zijn broer, en zijn eerste vrouw, Katherine. Hij wil nu trouwen met Anna Boleyn, maar de kerk verzet zich ertegen.
Het verzet tegen de kerk is tegelijkertijd groot, niet alleen bij de koning, maar ook bij de bevolking. Wanneer Hendrik besluit, zich niet meer te houden aan de regels van de kerk en de paus, verzet de bevolking zich niet echt.
Toestemming om de bijbel in de landstaal te lezen zou maken, dat je geen ketter bent, wanneer je een Engelstalige bijbel in je bezit had. Ook in het boek worden talloze ketters veroordeeld en ter dood gebracht. Ook andere misstanden in de kerk worden  uitgebreid beschreven.
Hoofdpersoon in dit alles is niet de koning, maar Cromwell, eerst rechterhand van kardinaal Wolsey, maar wanneer die in ongenade valt, van de koning en ook van de Boleyns.

Wanneer je niet precies alle ins en outs van de Engelse geschiedenis paraat hebt, is dit boek moeilijk te lezen: er wordt veel bekend verondersteld. Vooral ook plaatsen waar een en ander zich afspeelt. Namen vliegen je om de oren, iemand, die het ene moment bij de voornaam wordt genoemd, krijgt even later zijn achternaam alleen, en nog weer een paar bladzijden verder de adellijke titel die inmiddels verworven is. Niet bij te houden.
Het meest storende vond ik, dat Cromwell steeds alleen als 'hij' wordt aangeduid. Verwarrend, vooral als er nog andere mannen aan het woord of in de scene aanwezig zijn.

Wolf Hall kreeeg de Booker prijs in 2009. Ik zag ook echt de kwaliteit ervan wel in, maar het was toch duidelijk niet mijn boek. Blij dat ik me door de 672 bladzijden heb heengeworsteld.