maandag 31 oktober 2016

Boek 93: De kinderjaren van Jezus

Schrijver: J.M. Coetzee
Jaar van publicatie: 2013
Uitg. Cossee, Amsterdam
Vert. Peter Bergsma
Oorspr. titel: The childhood of Jesus

Simón en David zijn als bootvluchteling aangekomen in een Spaanstalig land. Welk land dat is, blijft onduidelijk. Simón heeft de zorg voor de jongen op zich genomen. Hij heeft de naam David gekregen van hulpverleners, zijn echte naam is onbekend, zijn leeftijd wordt geschat op 5 jaar. De brief waarin gegevens over zijn moeder stonden, is in zee verdwenen. Simón is ervan overtuigd, dat hij de moeder van David zal kunnen vinden.
Simón vindt werk in de haven als stuwadoor. Het nieuwe vaderland komt niet erg gastvrij over. Hij voert filosofische gesprekken met David - erg filosofisch voor zo'n jongetje.
Als Simón Inés ontmoet, besluit hij, dat dat David's moeder moet zijn en zij neemt die taak graag op zich. Eerst stoot ze Simón af - hij krijgt geen toegang meer tot het kind, maar ze heeft hem toch nodig bij de zorg voor en opvoeding van het kind. Hij wordt door Inés erg verwend, krijgt in alles zijn zin. Als hij naar school moet, omdat hij zes jaar is geworden, gedraagt hij zich onmogelijk. Hij doet alsof hij niet kan lezen of rekenen en niets begrijpt van die vakken. Dan moet hij naar een kostschool. Natuurlijk is Inés het daarmee niet eens.

Een bijzonder boek. Over de gesprekken van Simón en de andere hoofdpersonen blijf je nadenken. Hoe eenvoudig het besprokene soms ook lijkt. Steeds beter kon ik het verhaal van deze twee mensen, die helemaal opnieuw moeten beginnen met hun leven  (volgens Simón het geweldigste wat er is), waarderen. Hoewel ik dat aanvankelijk niet verwacht had, wil ik het tweede deel toch ook graag lezen.

woensdag 26 oktober 2016

Hier ben ik niet

Schrijver: Jonathan Safran Foer
Jaar va publicatie: 2016
Uitg. Ambo/Anthos
Vert/ Gerda Baardman en Tjadine Stheeman
Oorspr. titel: Here I am (Farar, Straus en Giroux, New York 2016)

Echt, ik heb het geprobeerd. Ben tot bladzijde 33 gekomen. Met moeite.
Ik begreep nauwelijks iets van wat ik las. De zinnen waren te lang. De denkwijzen te onbekend en te vreemd. De rituelen die werden beschreven te onbekend. Het boek te dik.
Misschien zijn er nog meer redenen te bedenken, maar dit is een van de weinige boeken, die ik niet ga lezen.
Het leek zo interessant, na het interview met de schrijven in VPRO-boeken, afgelopen zondagochtend. Maar ook toen al bekroop me het voorgevoel, dat dit niet mijn boek zou zijn.
Dat gevoel was juist.

dinsdag 25 oktober 2016

Boek 92 : Up

Schrijver: Myrthe van der Meer
Jaar van publicatie: 2015
Uitg. House of Books

Emma, de psychiatrisch patiënte, die hoofdpersoon was in Paaz, het eerste boek van Myrthe van der meer, worstelt opnieuw met haar problemen. Ze wordt weer opgenomen op de Paaz, hoewel ze dat allerminst verwacht had. Ze voelde zich zo geweldig! Ze had nog één afspraak met haar psychiater en dan zou ze de pillen  die ze zo moeizaam had verzameld, gezellig bij het ontbijt in een bakje yoghurt nuttigen.
Het loopt anders.
Haar psychiater, dokter Visser, is afwezig, haar psycholoog is met vakantie. De patiënten zijn onbekenden en als er bij de verpleging wel bekenden zijn, moet ze steeds uitleggen, hoe het met haar gaat. En dat weet ze zelf niet.
Boeiend, goed geschreven, maar vrolijk maakt dit boek je niet.

Boek 91: K is for Killer

Schrijver: Sue Grafton
Jaar van publicatie: 1994
Uitg. St. Martin's Press, New York

Dit elfde boek van de serie van Sue Grafton was het eerste, dat me niet helemaal enthousiast maakte. Ik had zelfs nu en dan moeite er wakker bij te blijven.
Waar dat nu precies door kwam, is moeilijk te zeggen. De personages gingen niet echt voor me leven, de namen waren nauwelijks uit elkaar te houden (en er komen altijd heel veel namen in Grafton's boeken voor), de 'oude bekenden', zoals de huisbaas van Kinsey en restauranthoudster Rosie, kwamen deze keer ook nauwelijks in het stuk voor. Ik miste deze rustpunten.
De ontknoping was ook ongeloofwaardig en deed afgeraffeld aan. Volgende boek hopelijk beter.

zondag 16 oktober 2016

Boek 90: Het Oerboek van de Mens

Schrijver: Carel van Schaik en Kai Michel
Jaar van publicatie: 2016
Uitg. Balans
Vert. uit het Duits: Marten de Vries
Oorspr. titel: The Good Book of Human Nature. An Evolutionary Reading of the Bible

Vanuit evolutionair perspectief beschrijven Van Schaik (gedrags- en evolutiebioloog, hoogleraar biologische antropologie in Zürich) en Michel (historicus en wetenschapsjournalist) de Bijbel.
Dat levert een buitengewoon lezenswaardig boek op. Vooral het gedeelte, dat het Oude Testament behandelt, is boeiend. Hoe zijn de verhalen tot stand gekomen? Hoe zag de wereld er uit, waarin de mensen leefden, toen deze verhalen verteld en, later, opgeschreven werden.
De taal waarin dit geschreven werd, maakte, dat deze toch moeilijke materie heel goed te lezen was. Ik las het bijna als een roman.
Maar toen ik bij het Nieuwe Testament gekomen was, vond ik het allemaal toch wat lang worden. Mijn gedachten bleven afdwalen en er kwamen  meer wetenschappelijke termen en afkortingen en (nog) meer namen voorbij. Logisch natuurlijk: er moesten afsluitende conclusies getrokken worden. Maar het boek was dik en de tekst werd daar wat droger.
Toch een erg interessant boek.

zondag 9 oktober 2016

Boek 89: Mr. Amazon

Schrijver: Brad Stone
Jaar van publicatie: 2013
Uitg. Business Contact
Vert. Rob de Ridder
Oorspr. titel The Everything Store (Little, Brown, and Company, New York, 2013)

Amazon is voor mensen zoals ik, die in Nederland wonen, een leverancier van e-boeken en apparaten, de Kindle, om die te lezen. Ik ben tevreden over beide. Daarom las ik het boek over oprichter en hoogste baas van dit bedrijf, Jeff Bezos. Het bleek een opsomming te zijn van mensen, die bij Amazon werken of werkten, wat ze daar deden, waarom ze werden aangesteld of ontslagen, met welke bedrijven samengewerkt werd, of juist niet. Die bedrijven zullen vast bekend zijn in Amerika, maar veel van de talloze namen zeiden mij weinig.
De beschreven denkwijzen zijn super Amerikaans en nauwelijks te verteren. Meedogenloos is een typering die gegeven wordt voor bedrijf zowel als bedrijfsleider.
Ook de schrijver neemt een typisch Amerikaans standpunt in. De verkoop van allerlei producten naast boeken zijn uiteraard in Amerika een onderdeel van het bedrijf. Voor mij volstrekt niet interessant om te lezen.
Bezos: geen prettige man om mee te werken, lijkt me. Het boek over hem vond ik evenmin prettige lectuur.

donderdag 6 oktober 2016

Boek 88: Het huis met de leeuwen

Schrijver: Tania Heimans
Uitg. Anbo/Anthos
Jaar van publicatie: 2015

Het verhaal over de vrouw van de directeur van de Rotterdamsche diergaarde zal vast heel interessant zijn voor mensen uit Rotterdam en omgeving. Ook voor andere lezers zijn er zeker leesbare en interessante gedeeltes, maar over het geheel genomen vond ik het toch een corvee om dit relaas te lezen.