donderdag 31 mei 2012

Boek 36: The sealed letter

Schrijver: Emma Donaghue
Jaar van publicatie: 2012
Uitg. Picador, Londen
Oorspr. uitg. Harper/Collins, Toronto, 2008

Alweer een boek dat zich afspeelt in het verleden van de stad Londen. Deze keer is het de Victoriaanse tijd.
Emily 'Fido' Faithfull is een van de eerste strijdsters voor vrouwenrechten. Ze werkt samen met anderen voor de 'Cause'. Ze heeft haar eigen drukpers en is lid van een groep, die een tijdschrift uitgeeft. Haar onvrouwelijke werkzaamheden worden niet door iedereen gewaardeerd.

Na jaren gescheiden te zijn ontmoet ze haar oude vriendin Helen Codrington op straat. Helen is in gezelschap van een voor Fido onbekende officier. De vriendschap met Helen wordt vernieuwd. De man van Helen heeft het vaak druk met zijn paperassen en dus bezoekt Helen Fido steeds samen met haar goede vriend Anderson, die toevallig met verlof is in Londen.

Dan blijkt, dat Anderson niet zomaar een goede vriend is en ook niet toevallig met verlof. Helen en hij hebben een verhouding. De man van Helen, Harry, ontdekt dit en vraagt echtscheiding aan. In die tijd was dat ongehoord. Vrouwen die overspel pleegden, begingen een misdaad. Ook zij die erbij betrokken waren, waren schuldig aan een misdrijf. In dit geval valt er ook verdenking op Fido, die het paar gelegenheid had geboden elkaar in haar huis te ontmoeten. Iedereen is hevig geschokt door alle details in de kranten, maar iedereen leest het toch met groot enthousiasme.
Hoewel de naam van Fido aan het eind wat gezuiverd lijkt te worden, is ze naderhand toch een paria in Londen. Haar vooruitstrevende vriendinnen laten haar vallen, Helen blijkt niet te vertrouwen.

De schrijfster heeft zich laten inspireren door de stukken over een echte echtscheiding die in deze tijd plaatshad. Ze heeft hier en daar wel haar fantasie moeten gebruiken om hiaten in en aan te vullen, maar het zou zo gebeurd kunnen zijn.
Het is goed geschreven, de figuren komen echt tot leven. Het boek geeft een goed beeld van de strijd, die vrouwen moesten leveren voor hun eigen leven. Het onbegrip, ook bij andere vrouwen, was vaak heel groot. Veel zaken konden niet besproken worden en moesten in bedekte termen genoemd worden, om andermans tere zieltje niet te kwetsen. Ondenkbaar in deze tijd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten